تحلیل معنادار روزنامه نزدیک به ارتش پاکستان از بازگشت دیپلمات‌های هندی به کابل

روزنامه اکسپرس تریبون در تحلیلی معنادار بازگشت دیپلمات‌های هندی به کابل را تغییر رویکرد دهلی‌نو در رابطه با دولت جدید افغانستان دانست.