تخفیف، شگرد فروش یا واقعیت !

آیا تابحال برای شما هم پیش آمده که در حال وب گردی و یا حتی گشت و گذار داخل یک مرکز خرید باشید و با دیدن واژه‌ی “تخفیف” لحظه‌ای توقف کرده و شرایط آن را جویا شوید؟