تداوم قطعی آب شرب در شهرکرد/ تصفیه‌خانه‌ها‌ قادر به تصفیه آب کدر نیستند

مدیرعامل آبفا چهارمحال و بختیاری با اشاره قطعی آب شهرکرد، چند شهر و 65 روستا، گفت: 22 استان به کمک آمدند تا مشکل قطعی آب حل و رفع شود.