ترامپ: اوباما هم اسناد محرمانه اتمی را نگه می داشت

رئیس جمهور سابق آمریکا سلف خود را به انجام همان کاری متهم کرد که ظاهراً دلیل یورش ماموران اف بی آی به اقامتگاهش بوده است.