ترامپ: اوباما هم اسناد محرمانه اتمی را نگه می داشت

ترامپ خواستار انتشار تمام اسنادی شده که اجازه تفتیش منزلش را می دهد و شخصاً توسط مریک گارلند دادستان کل ایالات متحده تایید شده است.