ترک سالن کنفرانس از سوی مربی پرسپولیس!

مربی تیم فوتبال پرسپولیس سالن نشست خبری را ترک کرد.