تصویری از ۲ بچه محل فوتبالیست در سال ۵۹

تصویری از فرشاد پیوس و امیر قلعه‌نویی در سال ۵۹ وجود دارد که نشانی از آمال و آرزو‌های فوتبالی این دونفر است.