تظاهرات همزمان چارچوب شیعیان عراق و حامیان جریان صدر/چارچوب هماهنگی تحصن علنی اعلام کرد

حامیان چارچوب هماهنگی شیعیان عراق، ساعاتی پس از برگزاری نماز جمعه طرفداران جریان صدر در نزدیکی یکی از دروازه های منطقه سبز در مرکز بغداد، پایتخت عراق و همچنین نینوا و بصره تظاهرات کردند.