تعجب بلژیکی‌ها از شکار جدید پرسپولیس

شکار خارجی جدید پرسپولیس بلژیکی ها را به حیرت وا داشت.