تعداد شهرهای قرمز کرونا در کشور کاهش یافت/ 12 شهر در وضعیت آبی + جداول و نقشه

تعداد شهرهای با وضعیت قرمز در کشور کاهش یافته است و 12 شهرستان در وضعیت آبی قرار گرفتند.