تغییر ساعت کار ادارات استان گلستان/ ساعت 12 پایان ساعت کاری ادارات

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گلستان گفت: تغییر ساعت کار ادارات تا پایان هفته تمدید شد و ساعت 12 پایان ساعت کاری ادارات در این هفته است.