تلاش دانشمندان برای بیرون‌کشیدن تکه‌های شهاب‌سنگ کوچک از اقیانوس