تمام مصوبات سفر رئیس جمهور به استان خراسان شمالی ابلاغ شده است

استاندار خراسان شمالی گفت: تمام مصوبات سفر رییس جمهور به خراسان شمالی به دستگاه‌های اداری ابلاغ شده است.