تولیدکنندگان لوازم خانگی: قیمت‌گذاری دستوری کیفیت را کاهش می‌دهد

سخنگوی انجمن لوازم خانگی در خصوص فروش مدت‌دار لوازم خانگی از سوی یکی از تولیدکنندگان بزرگ لوازم خانگی گفت: این تولیدکننده عضو انجمن نیست و ما نیز با این‌گونه رفتارها به‌شدت مخالفیم.