تکمیل پروژه عمرانی بیمارستان ولیعصر(عج) اراک شتاب می‌گیرد

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اراک با بیان اینکه تکمیل پروژه عمرانی بیمارستان ولیعصر(عج) اراک شتاب می‌گیرد از افزایش کمیت و کیفیت خدمات بیمارستان ولعصر(عج) با راه اندازی پروژه عمرانی این بیمارستان خبر داد.