تکیه هنر عاشورایی در استان بوشهر اجرا شد + تصویر

تکیه هنر عاشورایی در دهه دوم محرم با همکاری هنرمندان متعهد و عاشورایی حوزه هنری استان بوشهر اجرا شد.