تیم ارتش ایران برای شرکت در مسابقات نظامی روسیه وارد ازبکستان شد

تیم ارتش جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در مسابقات بین‌المللی نظامی روسیه 2022 وارد ازبکستان شد.