ثابت کردیدهربخش مقاومت به‌تنهایی می‌تواندبینی دشمن رابه خاک بساید

ثابت-کردیدهربخش-مقاومت-به‌تنهایی-می‌تواندبینی-دشمن-رابه-خاک-بساید

رهبر انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین،تاکید کردند: شما ثابت کردید که هر بخش از مجموعه‌ی مقاومت، به‌تنهایی هم می‌تواند بینی دشمن را به خاک بساید.