ثبت هنر چلنگری در فهرست میراث در خطر

معاون میراث‌ فرهنگی کشور در نامه‌ای مراتب ثبت ملی 12 میراث‌ فرهنگی ناملموس و یک میراث در خطر را به استاندار مازندران ابلاغ کرد.