جامعه هنری استان مرکزی با شهدای مدافع حرم تجدید میثاق کردند