جذب سرمایه‌ها و منابع کوچک مردمی در دستورکار سازمان‌‌های مردم نهاد قرار گیرد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه باید مردم را بیشتر به صحنه و امور جامعه بیاوریم گفت: جذب سرمایه‌ها و منابع کوچک مردمی باید در دستور کار قرار گیرد.