جزئیات برکناری شهردار شیراز/ دلایل ده‌گانه شورا برای استیضاح شهردار‌

رئیس شورای شهر شیراز به شرح جزئیات مربوط به استعفا یا استیضاح شهردار پرداخت و سرعت و علمگرایی را ملاک انتخاب شهردار بعدی اعلام کرد.