جزئیات بیشتر از قتل محیط‌بان برومند نجفی

مهر نوشت: فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست گفت: در پرونده محیطبان نجفی، ما هر دو بعد را دنبال کردیم یعنی هم اقداماتی برای شکستن رأی انجام دادیم و هم تلاش کردیم رضایت اولیای دم را جلب کنیم.