جزئیات تماس میان جنبش حماس و عربستان/ شرط ریاض برای ازسرگیری روابط با حماس

منابع خبری گزارش دادند که اخیرا تماسی میان جنبش حماس و عربستان سعودی برقرار شده، اما نتیجه‌ای نداشته است.