جنگ قدرت میان نظامیان و احزاب سیاسی؛ سودان به کدام سو می‌رود؟

درپی تصمیم ارتش برای برون رفت از روند سیاسی سودان و واگذاری تشکیل دولت جدید خارطوم به غیر نظامیان، برخی احزاب و تشکلات سیاسی سودانی دست به کار شده‌اند تا با ارائه طرحی اعلامیه قانون اساسی جدیدی تدوین و دولت مدنی سودان را تشکیل دهند.