حادثه امنیتی در جده عربستان / عامل انتحاری کشته شد

منابع خبری عربستان از وقوع یک حادثه امنیتی و انفجار با کمربند انفجاری توسط عامل انتحاری در جده عربستان خبر داد.