حال و هوای "درخت بی‌سایه" در خانه ارغوان

خانه قدیمی هوشنگ ابتهاج که شرکت سیمان تهران آن را از وی خریداری کرده بود، حالا سوگوار از دست دادن این شاعر پرآوازه ایران است. در حیاط این خانه درخت ارغوانی است که ابتهاج برای آن شعری سروده که شهرت ملی دارد.