حدود نیمی از لوایح تقدیمی دولت به مجلس اقتصادی معیشتی است

حدود-نیمی-از-لوایح-تقدیمی-دولت-به-مجلس-اقتصادی-معیشتی-است

سیدمحمد حسینی شب گذشته با حضور در برنامه«صف اول» شبکه خبر با تأکید بر ضرورت تعامل، همکاری و هماهنگی قوای سه گانه در کنار باور به تفکیک قوا، گفت: بدون تردید قوای سه گانه به ویژه دولت و مجلس در تعامل و همکاری نزدیک با یکدیگر، می‌توانند امور کشور را با سرعت و سهولت به پیش برده و از ایجاد وقفه و معطلی‌های بی مورد که در مقاطعی شاهد آن بودیم، جلوگیری کنند.