حساب کاربری با نام «کاظم سجادی» در توئیتر جعلی است

حساب-کاربری-با-نام-«کاظم-سجادی»-در-توئیتر-جعلی-است

روابط عمومی وزارت امور خارجه در پی انتشار توئیت‌هایی به نام یکی از مشاوران وزیر امور خارجه اعلام کرد: وی فاقد هرگونه حسابی در فضای مجازی و از جمله در توئیتر است.