حضور سرمربیان تیم ملی و سپاهان در بازی پرسپولیس/عکس

سرمربیان تیم ملی و سپاهان تماشاگر اولین بازی پرسپولیس شدند.