حمله پلنگ به دام روستاییان در شهرستان لالی

رئیس اداره محیط زیست شهرستان لالی از حمله پلنگ به گله گوسفندان در منطقه عشایری “مرادباور” بخش “حتی” خبر داد.