خالکوبی یک شاهکار تاریخی روی بدن ستاره جدید پرسپولیس/عکس

ستاره جدید پرسپولیس یک تتو جالب روی بدن خود دارد.