خبرنگارانی که موفق به دریافت "اینترنت خبرنگاری" نشده‌اند, چه کنند؟

خبرنگارانی که موفق به ثبت‌نام و دریافت “اینترنت خبرنگاری” نشده‌اند نیاز به تکمیل و یا تصحیح مدارک در سامانه جامع رسانه‌های کشور دارند.