خبرنگاران موزه دفاع مقدس را به مردم معرفی کنند

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان فارس گفت: خبرنگاران موزه دفاع مقدس را به مردم معرفی کنند چراکه راهی برای مقابله با تهاجم فرهنگی جز معرفی فرهنگ دفاع مقدس وجود ندارد.