خبرنگاران نسبت به امانتداری محتوا اهتمام جدی داشته باشند

مدیرکل ارشاد استان اردبیل گفت: امانتداری محتوا از مهم‌ترین وظایف یک خبرنگار است که در این راستا خبرگزاری تسنیم این ویژگی برجسته را داراست.