خسارات بالای ناشی از آتش سوزی‌های جنگلی در فرانسه در سال 2022

فرانسه در سال جاری میلادی به شدت از آتش سوزی‌های جنگلی گسترده آسیب دیده و تا امروز بیش از 47 هزار هکتار جنگل بر اثر این آتش سوزی‌ها در این کشور سوخته است که رکورد تلخ جدیدی محسوب می‌شود.