خطای پنالتی درست بود

مهاجم تیم‌ فوتبال نساجی پس از تساوی تیمش مقابل تیم فوتبال مس رفسنجان گفت:خطای پنالتی کاملاًدرست بود چون بازیکن مس نه تنها یک بار، بلکه دوبار با دست من را شارژ کرد و داور به درستی تشخ یص پنالتی داد.