خودکشی زن اسرائیلی متهم به جاسوسی برای ایران

8ماه پس از ادعای بازداشت 4 زن و یک مرد اسرائیلی به‌اتهام جاسوسی برای ایران، منابع خبری این رژیم از وخامت حال یکی از زنان متهم پرونده پس از اقدام وی به خودکشی خبر می‌دهند.