داعش مسئولیت ترور «رحیم‌الله حقانی» را بر عهده گرفت

گروه تروریستی داعش مسئولیت ترور «رحیم‌الله حقانی» از علمای برجسته طالبان را تأیید کرد.