داعش منزلی مسکونی را در کرکوک منفجر کرد

عناصر داعشی منزلی مسکونی را در روستایی در استان کرکوک عراق منفجر کرده و سپس یک شخص را ربودند.