دانشگاه پیام نور شرکت‌های دانش بنیان را در شهرستان‌های بهار و تویسرکان راه‌اندازی می‌کند

سرپرست دبیرخانه دانشگاه‌های پیام نور استان همدان گفت: به‌زودی شرکت‌های دانش بنیان در بهار و تویسرکان فعال می‌شوند.