داوران و اساتید سه رشته جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران معرفی شدند

داوران و اساتید بیست و نهمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان در سه رشته کاریکاتور، خوشنویسی و نگارگری معرفی شدند.