داور لیگ برتری مدیرکل شد!

وزارت ورزش در حکمی یک داور لیگ برتری را به عنوان مدیر کل ورزش و جوانان استان چهار محال و بختیاری منصوب کرد.