درخواست سازمان‌های بین‌المللی از پادشاه بحرین برای آزادی فعال حقوق بشر

پانزده سازمان بین‌المللی حقوق بشر از پادشاه بحرین خواستند تا یک فعال حقوق بشری که در معرض خطر مرگ قرار دارد را آزاد کند.