درخواست نمایندگان از رئیسی برای تشکیل 2 استان جدید/خراسان رضوی تقسیم شود

نماینده نیشابور در مجلس از طرح درخواست نمایندگان برای تفکیک خراسان رضوی و ایجاد 2 استان جدید خبر داد.