درخواست وزیر دفاع عراق از نظامیان: از فتنه دوری کنید

درخواست-وزیر-دفاع-عراق-از-نظامیان:-از-فتنه-دوری-کنید

وزیر دفاع عراق در نشست مشترک با حضور فرماندهان و مقامات ارشد نظامی این کشور از آنها خواست درگیر فتنه نشوند و در حمایت از گروهی علیه گروه های دیگر موضع گیری نکنند.