دشمن غاصب رو به ضعف و مقاومت فلسطین رو به قوت است/ ثابت کردید هر بخش از مقاومت، به‌تنهائی هم می‌تواند بینی دشمن را به خاک بساید/ ما همچنان در کنار شمائیم

نامه‌ی متین و مژده‌بخش جنابعالی را دریافت کردم. حادثه‌ی اخیر، افتخارات جنبش جهاد اسلامی فلسطین را مضاعف ساخت و جایگاه جهاد اسلامی را در حرکت مقاومت شکوهمند ملت فلسطین ارتقاء بخشید.