دفاع نماینده کنگره آمریکا از ارامنه قره باغ

نماینده کنگره آمریکا، جمهوری آذربایجان را به تجاوز به ارامنه قره‌باغ متهم و اقدامات نظامی این کشور را محکوم کرد.