دلایل چرخش احتمالی سیاست خارجی آنکارا و نزدیک شدن به دمشق

به گفته منابع نزدیک به وزارت خارجه ترکیه، «طرح محرمانه ای» در سطح عالی حزب حاکم عدالت و توسعه مطرح شده که عادی سازی روابط بین آنکارا و دمشق را در دستور کار قرار داده است.