دلیل شاه‌کشی میرزا رضاکرمانی/ بررسی انگیزه‌های شخصی و سیاسی قاتل ناصرالدین شاه

فارس نوشت:خسرو معتضد گفت: میرزا رضا می‌گوید: من ریشه را زدم، چون این آدم در مدت ۵۰ سال یک مشت آدم‌های مفت‌خور و طفیلی پرورش داد. دیدم اگر ریشه درخت را بزنم، شاخه‌های مسمومش هم از بین می‌روند.